معرفی رشته

معرفی رشته مهندسی صنایع
گرایش های مهندسی صنایع
معرفی گرایش بهینه سازی سیستم ها در کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی صنایع
برنامه درسی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش بهینه‌سازی سیستم‌ها و تعداد واحدها