معرفی رشته

درباره رشته
هدف رشته مهندسی کامپیوتر
معرفی گرایش نرم افزار
معرفی گرایش فناوری اطلاعات
توانایی‌های‌ لازم برای دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر
وضعیت نیاز کشور به این رشته
موقعیت‌ شغلی‌، بازار کار، درآمد

با آرزوی موفقیت
گروه مهندسی کامپیوتر