صفحه اصلی / انجمن های علمی / اهداف و رسالت ها

اهداف و رسالت ها

انجمن علمی، ادبی و هنری یک نهاد مستقل، جهت انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی در بدنه دانشجویی به عنوان یک رکن اساسی در راستای تحقق اهداف تعیین شده دانشگاه است. این انجمن ها به عنوان هسته های تخصصی نقش اساسی در پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش های نوین و تخصصی در دانشگاه ها را دارند. انجمن های علمی، ادبی و هنری طی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۸ شکل گرفتند و آغاز به کار کردند. بر پایه این مصوبه و بنا به تصمیم ریاست عالیه دانشگاه برای ارتقای سطح علمی عزیزان دانشجو، کمیسیون مرکزی انجمن های علمی، ادبی و هنری به منظور تأسیس، ارزیابی، نظارت و هدفمند نمودن فعالیت های انجمن های علمی تشکیل گردید. همچنین دراسفند ماه سال ۱۳۹۲ طی بخشنامه ای نام انجمن های علمی، ادبی و هنری به انجمن های علمی دانشجویی تغییر پیدا کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه تشکیل انجمن های علمی و شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی و دیگر اطلاعات تکمیلی به اینجا و اینجا مراجعه کنید.