صفحه اصلی / انجمن های علمی / انجمن های علمی دانشکده

انجمن های علمی دانشکده

در راستای ارتقای سطح علمی دانشجویان، همچنین پویایی بیشتر دانشکده فنی و مهندسی و مشارکت بیشتر دانشجویان در رسیدن به اهداف والای آموزشی و پژوهشی، ریاست محترم دانشکده و مدیران محترم گروه های آموزشی اهتمام به تشکیل انجمن های علمی دانشجویی نموده اند و در این راه بیشترین حمایت لازم را فعالیت های انجمن های علمی انجام می دهند. انجمن های علمی دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی عبارتند از:

  • انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
  • انجمن علمی مهندسی برق
  • انجمن علمی مهندسی معماری
  • انجمن علمی مهندسی عمران
  • انجمن علمی مهندسی صنایع
  • انجمن علمی مهندسی مکانیک

از مهترین فعالیت های انجمن های علمی برگزاری کارگاه های آموزشی و سخنرانی های علمی، انجام بازدیدهای علمی، برگزاری مسابقات و برگزاری نمایشگاه ها است.