صفحه اصلی / انجمن های علمی / انجمن های علمی دانشکده

انجمن های علمی دانشکده

در راستا ارتقای سطح علمی دانشجویان، همچنین پویایی بیشتر دانشکده فنی و مهندسی و مشارکت بیشتر دانشجویان در رسیدن به اهداف والای آموزشی و پژوهشی، ریاست محترم دانشکده و مدیران محترم گروه های آموزشی اهتمام به تشکیل انجمن های علمی دانشجویی نموده اند و در این راه بیشترین حمایت لازم را فعالیت های انجمن های علمی انجام می دهند. انجمن های علمی دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی عبارتند از:
• انجمن علمی مهندسی کامپیوتر و برق
• انجمن علمی مهندسی معماری
• انجمن علمی مهندسی عمران
• انجمن علمی مهندسی صنایع
از مهترین فعالیت های انجمن های علمی برگزاری کارگاه های آموزشی و سخنرانی های علمی، انجام بازدیدهای علمی، برگزاری مسابقات و برگزاری نمایشگاه ها است.