مقالات علمی

برای مشاهده مقالات علمی هر گروه، بر روی نام عضو هیات علمی کلیک نمایید

مقالات گروه مهندسی کامپیوتر و برق:

مقالات گروه مهندسی صنایع:

  • دکتر مجید ابراهیمی
  • دکتر فرزاد بهروزی
  • دکتر مهسا پزشکی

مقالات گروه مهندسی عمران و مکانیک:

  • دکتر اسماعیل اسدزاده
  • دکتر مهدی مرادی

مقالات گروه مهندسی معماری:

  • دکتر زهرا السادات حسینی
  • دکتر رکسانا عبدالهی