صفحه اصلی / افتخارات

افتخارات

سال عنوان
۱۴۰۰
 • قرار گرفتن عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر، جناب آقای دکتر مصطفی قبایی آرانی در لیست ۲ درصد دانشمندان و محققان برتر جهان در فیلد تخصصی شبکه و ارتباطات (محاسبات توزیع شده)
 • سرمایه گذاری بر روی ایده برنامه کاربردی iFit در حوزه ورزش و تندرستی توسط صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، ایده متعلق به اعضای سابق انجمن علمی آقایان زحمت کش و صفری و قربانی است
 • کسب رتبه سوم در مسابقات جهانی با حمایت IEEE در کشور مالزی توسط عضو هیات علمی گروه کامپیوتر، جناب آقای دکتر علی شهیدی نژاد و دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد قم جناب آقای علی شاکرمی
 • انتخاب دو عضو هیات علمی به عنوان اعضای هیات علمی فناور از گروه های مهندسی کامپیوتر و مهندسی معماری (خانم دکتر لیلا اسماعیلی (کامپیوتر) و خانم دکتر زهرالسادات حسینی (معماری))
 • انتخاب عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر، جناب آقای دکتر مصطفی قبایی آرانی به عنوان سرآمد علمی با توجه به مقالات پراستناد
 • ثبت شرکت خلاق با نام «شرکت ساختمانی بهین انرژی» در حوزه معماری و انرژی های تجدیدپذیر برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق توسط خانم دکتر زهرا السادات حسینی، اولین شرکت خلاق در استان قم و اولین شرکت خلاق در حوزه انرژی در ایران
۱۳۹۹
 • انتخاب ۵ عضو هیات علمی به عنوان اعضای هیات علمی فناور از گروه های مهندسی معماری، مهندسی کامپیوتر و مهندسی صنایع (خانم دکتر زهرالسادات حسینی،خانم دکتر لیلا اسماعیلی، خانم دکتر مهسا پزشکی، آقای دکتر رضا احسن و آقای دکتر مصطفی قبایی آرانی)
 • پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی – دکتر مصطفی قبائی آرانی – گروه مهندسی کامپیوتر
 • انجمن علمی برتر دانشکده فنی و مهندسی – انجمن علمی گروه مهندسی کامپیوتر – تحت مدیریت دکتر لیلا اسماعیلی
 • رساله برتر و پژوهشگر برتر دانشجویی – دانشجو علی شاکرمی (عنوان: تخلیه بار محاسباتی خودمختار در رایانش لبه سیار با استفاده از یادگیری ماشین – استاد راهنما: دکتر علی شهیدی نژاد و استاد مشاور: دکتر مصطفی قبائی آرانی)
 • عضویت دو استاد هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر (دکتر لیلا اسماعیلی) و گروه مهندسی معماری (دکتر زهرا السادات حسینی) در کمیته های تخصصی طراحی دوره آموزشی بلند مدت فناورانه – دانشگاه آزاد اسلامی
۱۳۹۸
 • انجمن علمی برتر دانشکده فنی و مهندسی – انجمن علمی گروه مهندسی عمران – تحت مدیریت دکتر اسماعیل اسدزاده
 • رساله برتر – دانشجو علی نوروزی  (عنوان: شناسایی عنبیه در محیط های بدون محدودیت روی واحدهای پردازش گرافیکی با C – استاد راهنما: دکتر محمود محلوجی و استاد مشاور: دکتر علی شهیدی نژاد)
 • پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی – دکتر علی شهیدی نژاد – گروه مهندسی کامپیوتر
۱۳۹۷
 • پژوهشگر شایسته تقدیر دانشکده فنی و مهندسی – دکتر علی شهیدی نژاد – گروه مهندسی کامپیوتر
 • انجمن علمی برتر دانشکده فنی و مهندسی – انجمن علمی گروه مهندسی کامپیوتر – تحت مدیریت دکتر لیلا اسماعیلی
 • استاد برتر دانشکده فنی و مهندسی – دکتر علی شهیدی نژاد – گروه مهندسی کامپیوتر
۱۳۹۶
 • پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی – دکتر لیلا اسماعیلی – گروه مهندسی کامپیوتر
 • انجمن علمی برتر دانشکده فنی و مهندسی – انجمن علمی گروه مهندسی کامپیوتر – تحت مدیریت دکتر لیلا اسماعیلی
۱۳۹۵
 • پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی – دکتر رکسانا عبدالهی – گروه مهندسی معماری
۱۳۹۴
 • پژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی – دکتر رضا احسن – گروه مهندسی کامپیوتر