صفحه اصلی / راه های ارتباطی / ارتباط با مدیران دانشکده

ارتباط با مدیران دانشکده

جهت مشاهده رزومه استاد، نام ایشان را کلیک کنید.

سمت نام و نام خانوادگی تلفن داخلی پست الکترونیکی تصویر
رئیس دانشکده دکتر جواد سعادتمندان ۱۷۰ jsaadatmandan2014@gmail.com
مدیر آموزش دکتر اعظم یعقوبی ۱۱۸ ارتباط در واتزاپ: ۰۹۰۲۱۶۸۰۲۱۱
مدیر پژوهش دکتر مهسا پزشکی ۱۵۹  m.pezeshki@qom-iau.ac.ir
مدیر گروه کامپیوتر (تحصیلات تکمیلی) دکتر مصطفی قبایی آرائی  ۲۴۷  m.ghobaei@qom-iau.ac.ir
مدیر گروه کامپیوتر و برق (کارشناسی) دکتر لیلا اسماعیلی ۱۱۱ leila.esmaeili@aut.ac.ir

esmaeili.lhe@gmail.com

مدیرگروه صنایع (کارشناسی و کارشناسی ارشد) دکتر مهسا پزشکی ۱۵۹  m.pezeshki@qom-iau.ac.ir
مدیر گروه معماری دکتر زهرا سادات حسینی ۱۱۱ Zs.hosseini@srbiau.ac.ir
مدیر گروه عمران و مکانیک دکتر مهدی مرادی ۲۴۷ mahdimoradi@qom-iau.ac.ir