صفحه اصلی / درباره ما / ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

  • نام و نام خانوادگی: جواد سعادتمندان
  • آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ریاضی گرایش آنالیز هارمونیک
  • سمت اجرایی: رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی قم
  • عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی قم

دانلود رزومه