صفحه اصلی / اخبار / برگزاری کارگاه عکاسی با تلفن همراه به همت انجمن علمی مهندسی معماری

برگزاری کارگاه عکاسی با تلفن همراه به همت انجمن علمی مهندسی معماری

اولین کارگاه عکاسی با موبایل روز سه شنبه مورخ ۱۴ آبان ماه، در دو بخش تئوری و عملی به همت انجمن علمی مهندسی معماری در دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد. یکی از مهم ترین تمرین های دانشجویان معماری برای یادگیری بهتر این رشته، مشاهده، برداشت یا ثبت تصویر از محیط و تحلیل آن می باشد. بنابراین از گذشته، دانشجویان این رشته با دوربین های حرفه ای به عکاسی از محیط مصنوع و طبیعی می پرداختند. لذا در راستای هدفمند نمودن این تمرین ها، کارگاه عکاسی با موبایل برای دانشجویان این رشته برگزار گردید که استفاده از دوربین تلفن های همراه را در سطح متوسط، جایگزین دوربین های دیجیتال و حرفه ای می نماید. در این کارگاه، پس از تدریس مباحثی چون تاریخچه عکاسی، زوایای تابش نور طبیعی و مصنوعی و انواع سایه های اشیاء و اجسام، به صورت عملی نیز در محوطه مسجد دانشگاه، به آموزش عکاسی با موبایل پرداخته شد.