صفحه اصلی / اطلاعیه / کنترل پرونده آموزشی ویژه دانشجویان ترم آخر

کنترل پرونده آموزشی ویژه دانشجویان ترم آخر

دانشجویان گرامی ترم آخر، لطفا جهت بررسی و کنترل پرونده آموزشی خود، با هدف سهولت و روان سازی فرایند فراغت از تحصیل، ضمن دریافت فرم پیوست از سایت دانشکده در فاصله زمانی پایان حذف و اضافه تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم، با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی و کارت دانشجویی به بایگانی (زیر زمین مسجد دانشگاه) و سپس به آموزش (طبقه دوم دانشکده فنی و مهندسی) مراجعه فرمایید. ضمنا پس از اعلام آخرین نمره ی قبولی از دروس ترم آخر، به کارشناس مربوطه مراجعه تا امور فراغت از تحصیل انجام پذیرد.