صفحه اصلی / اطلاعیه / تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

به منظور آشنایی دانشجویان محترم، تقویم آموزشی شامل زمان بندی برنامه ریزی های آموزشی از جمله زمان ثبت نام و انتخاب واحد، تاریخ امتحانات و … در یک سال تحصیلی است. در هر نیمسال تحصیلی، تقویم آموزشی از طرف معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرا ابلاغ می شود و برنامه های آموزشی دانشگاه باید مطابق با زمان های مشخص شده، تنظیم شوند. تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ مطابق با جدول اعلام شده است.