صفحه اصلی / اخبار / سومین نمایشگاه توسعه گردشگری روستایی توسط دانشجویان مهندسی معماری برگزار شد

سومین نمایشگاه توسعه گردشگری روستایی توسط دانشجویان مهندسی معماری برگزار شد

سومین نمایشگاه آثار دانشجویی با عنوان توسعه گردشگری روستایی توسط گروه مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم در روز دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸ برگزار شد. در این نمایشگاه، آثار دانشجویی با سه رویکرد توسعه گردشگری روستایی، طراحی مجموعه های عرضه محصولات روستایی ارائه شدند. همچنین دانشجویان نکاتی در خصوص طراحی مجموعه های صنایع کوچک روستایی، راهکارهای مناسب برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و توسعه صنعت گردشگری در روستاهای استان قم را بیان نمودند.