صفحه اصلی / اطلاعیه / پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی در رشته های فنی و مهندسی

پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی در رشته های فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی در نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ پذیرای دانشجویان علاقه مند بر اساس سوابق تحصیلی است. به منظور ثبت نام به وب سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس ذیل مراجعه نمایید: www.azmoon.org