صفحه اصلی / اخبار / بازدید انجمن علمی مهندسی عمران از پروژه بزرگ متروی قم

بازدید انجمن علمی مهندسی عمران از پروژه بزرگ متروی قم

با همکاری انجمن علمی مهندسی عمران و مسئولین محترم شرکت قطار شهری قم بازدید از پروژه بزرگ قطار شهری قم انجام شد. در این بازدید دانشجویان از عملیات اجرایی فاز اول خط A متروی قم و ایستگاه میدان مطهری دیدن کردند. مطالبی آموزشی ارائه شده در این بازدید شامل آشنایی با حفاری، تثبیت سازه، اجرای تونل های مترو و ایستگاه های آن بود. همچنین برای دانشجویان مطالبی در زمینه ی تاسیسات برقی و مکانیکی، خطوط ریلی و انتقال نیرو الکتریکی عنوان شد. گروه مهندسی عمران امیدوار است تا با مهار ویروس منحوس کرونا بازدیدهای حضوری بیشتری برای دانشجویان این رشته فراهم کند. تا در کنار دروس تئوری زمینه ساز تعمیق مفاهیم گردد.