صفحه اصلی / اخبار / فعالیت های تابستانه انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی قم

فعالیت های تابستانه انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی قم

در تابستان ۱۴۰۰ انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی استان قم، به منظور تقویت بنیه علمی و عملی دانشجویان این رشته اقدام به برگزاری مجموعه ای از کارگاه به صورت مجازی کرد. این کارگاه ها رایگان بودند و در پایان دوره برای دانشجویان گواهی صادر شد. دوره های برگزار شده به شرح زیر اطلاع رسانی می شود. امید است با استقبال دانشجویان، شاهد برگزاری مجدد این دوره های آموزشی باشیم.