صفحه اصلی / اخبار / کسب رتبه سوم توسط استادیار گروه مهندسی کامپیور در مسابقات جهانی IETC 2021 کشور مالزی

کسب رتبه سوم توسط استادیار گروه مهندسی کامپیور در مسابقات جهانی IETC 2021 کشور مالزی

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی استان قم، موفق به کسب رتبه سوم در مسابقات جهانی IETC 2021 در کشور مالزی که با حمایت ITU و IEEE برگرار می شد، شدند.

جناب آقاید کتر علی شهیدی نژاد و آقای مهندس شاکرمی با ارائه «یک رویکرد خود مدیریتی برای بارگذاری محاسباتی در محاسبات لبه موبایل» موفق به اخذ مدال برنز این دوره از مسابقه چالشی بین المللی فناوری های نوظهور شدند. این موفقیت را به گروه مهندسی کامپیوتر و دانشگاه آزاد اسلامی استان قم تبریک عرض نموده و امید است شاهد موفقیت های روزافزون برای گروه مهندسی کامپیوتر و دانشکده فنی و مهندسی باشیم.