صفحه اصلی / اخبار / برگزاری مراسم تجلیل از زحمات دو تن از کارمندان دانشکده فنی و مهندسی

برگزاری مراسم تجلیل از زحمات دو تن از کارمندان دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی از ابتدای آبان ۱۴۰۰ شاهد خداحافظی با دو تن از کارمندان دلسوز و خدمتگزار خود بود. به منظور تجلیل و قدردانی از زحمات و مسئولیت پذیری آقای مهندس وطن، مدیربرنامه ریزی دانشکده و خانم پلاشانی، کارشناس امور مالی دانشکده فنی و مهندسی، روز سه شنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۰ جلسه ای با حضور رئیس محترم دبیرخانه هیات امناء دانشگاه، جناب آقای دکتر سیدمیرزایی، معاونت آموزشی واحد، جناب آقای دکتر دارابی، رئیس دانشکده فنی و مهندسی، جناب آقای دکتر سعادتمندان، مدیران گروه، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده برگزار شد.

در این جلسه صمیمی، آقایان دکتر سید میرزایی، دکتر دارابی و دکتر سعادتمندان به سخنرانی و قدردانی از زحمات آقای وطن و خانم پلاشانی پرداختند. همچنین آقای وطن به بیان خاطرات خود پرداخت و از محبت مسئولین دانشکده فنی و مهندسی برای برگزاری جلسه سپاسگزاری نمودند. همچنین خانم دکتر حسینی به نمایندگی از مدیران گروه از تلاش های آقای وطن و خانم پلاشانی در دانشکده قدردانی نمودند.