صفحه اصلی / اخبار / آغاز ثبت نام در ششمین دوره از طرح شهید احمدی روشن

آغاز ثبت نام در ششمین دوره از طرح شهید احمدی روشن

ثبت نام در ششمین دوره از طرح شهید احمدی روشن از ۲۵ مهر ۱۴۰۰ آغاز شده است. طرح احمدی روشن، حول مسئله‌های کاربردی هسته های نخبگانی دانشجویی (بین ۵ تا ۱۵ نفر) شکل می‌گیرد و در طول دوره ۹ ماهه و با محوریت یک استاد راهبر بر روی آن مسئله کار می‌شود. هزینه های تیم توسط بنیاد ملی نخبگان و با مشارکت نهادهای دولتی و بخش خصوصی (به طور خاص شرکت های دانش‌بنیان) تامین می‌شود.

معیارهای انتخاب مسئله:

نیازهای اساسی کشور: مسئله باید در چارچوب نیازها و و مسائل اساسی و راهبردی کشور باشد؛

دانش و فناوری محور: در این طرح بنا بر این است مسائل و مشکلاتی از کشور هدف قرار بگیرد که جهت حل آنها نیاز به ابزار دانشی و فناوری وجود داشته باد؛

شفاف و روشن: مسئله باید همانند یک پروژه مرسوم، بیانی کاملا شفاف و روشن داشته باشد و اهداف و مسیر رسیدن به آن اهداف واضح باشد؛

زمان اجرا و توان مورد نیاز متناسب: پروژه باید به گونه ای تعریف شود که طی حدود ۹ ماه توسط یک تیم دانشجویی با ۵ تا ۱۵ عضو قابل انجام باشد و ضمنا تواناجرای آن از جهت مالی (متناسب با بودجه پیش بینی شده توسط کارفرما و بنیاد) و توانمندی های مستعدان وجود داشته باشد؛

قابلیت توسعه: تاکید بر این است که پس از پایان طرح، مستعدان با استفاده از نتایج پژوهش ها یا محصولات به دست آمده در پروژه، بتوانند فعالیت های هسته را با کمک دستگاه های دولتی/نهادهای عمومی معرفی کننده مسئله توسعه دهند.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به این وب سایت مراجعه نمایند. دانشجویان علاقه مند جهت مشاوره با مدیران گروه یا رئیس باشگاه پژوهشگران جوان (جناب آقای دکتر قبایی)، طرح موضوع نمایند.