صفحه اصلی / اخبار / برگزاری کارگاه آموزشی عارضه یابی سیستم کنترل کیفیت و راهکارهای بهبود مستمر توسط عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

برگزاری کارگاه آموزشی عارضه یابی سیستم کنترل کیفیت و راهکارهای بهبود مستمر توسط عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

کارگاه آموزشی «عارضه یابی سیستم کنترل کیفیت و راهکارهای بهبود مستمر» با حضور مدیران کنترل کیفیت شرکت های تولیدی استان قم طی دو روز برگزار شد. دکتر فرزاد بهروزی، مدرس این دوره، هدف از برگزاری این کارگاه دو روزه را آشنایی مدیران کنترل کیفیت با انواع مشکلات و آسیب های سیستم های کنترل کیفیت و طراحی یک الگوی بهبود عملی در راستای بهبود مستمر عنوان کرد. معرفی ابزارهای کاربردی و عملیاتی جهت شناسایی سیستماتیک مشکلات کیفی و برنامه ریزی جهت بهبود گام به گام از دیگر اهداف این دوره بیان شد. بهروزی عضو هیات علمی و مدیرگروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی استان قم، در ادامه با اشاره به اهمیت تمرین عملی و بحث و تبادل نظر درباره مشکلات واقعی شرکت های مختلف، ارائه راهکارهای اثربخش در حوزه کیفیت را از ویژگی های مهم این دوره ها دانست. این کارگاه زیر نظر اداره کل استاندارد قم در آذر ماه ۹۸ برگزار شد.