صفحه اصلی / اطلاعیه / آخرین مهلت تکمیل نواقص پرونده

آخرین مهلت تکمیل نواقص پرونده

بدین وسیله به اطلاع می رساند آخرین فرصت مراجعه به بایگانی آموزش و تکمیل پرونده آموزشی و رفع نواقص آن مانند اصل مدرک، تائیدیه تحصیلی، ریزنمرات، همچننین به روزرسانی اطلاعات فردی تغییر یافته شامل نام خانوادگی، شماره ثابت، شماره همراه، آدرس و … تاریخ ۱۵ آذر ماه ۹۸ است. بدیهی است بعد از این تاریخ، دسترسی های دانشجویان دارای نقص پرونده در سیستم آموزش مسدود می شود.

با توجه به اهمیت موضوع، دانشجویان گرامی در این خصوص اقدام عاجل نمایند و به دیگر دانشجویان نیز اطلاع رسانی فرمایند.