آخرین خبرها

معرفی اعضای گروه

فهرست اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر:

  • توجه: مدیر گروه با رنگ قرمز مشخص گردیده شده است.

نامنام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیرزومه
علیشهیدی نژادمهندسی کامپیوتر - شبکهدکتری تخصصیدریافت
لیلا
اسماعیلی
مهندسی فناوری اطلاعات
دانشجوی دکتری
دریافت
رضااحسنمهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعاتدانشجوی دکتریدریافت